Our community2022-09-19T09:45:26+00:00

At the IPP head office we recognize how lucky we are to be located in our community. We run a successful company from a small town in one of the nicest parts of the Netherlands. We believe in sharing some of our success with the community and giving back something. This strengthens our close ties with our neighbors!

We put our heads together and came up with a list of charitable organizations that we all feel good about supporting. As time goes by we will likely add others to this group.

De Stampertjes biedt kleinschalige opvang aan jonge kinderen van 0 t/m 5 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen met een beperking of kinderen uit kwetsbare gezinnen worden liefdevol opgevangen door gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers.

Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden is een vrijwilligers- organisatie die meer dan 150 kansloze katten verzorgt. Dit zijn vooral huiskatten die zijn afgedankt, omdat ze ziek, te veel of te duur werden. Op straat verwilderen deze katten snel en zonder hulp weten zij nauwelijks te overleven.

De dierenambulance heeft als doel eerste hulp te verlenen aan, en te vervoeren van, aan gewonde en zieke dieren naar de dichtstbijzijnde dierenarts of kliniek. De dierenambulance is een stichting en heeft derhalve geen winstoogmerk.

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden.

International

Christine Revell Children’s Home provides full-time care for close to 50 babies and children from birth to five years old. The children are either neglected, abandoned, abused or orphaned and are accepted at the home irrespective of HIV status, race or gender.

SiyaKhanyisa Educare Centre in Langa provides early childhood education and 2 meals a day to 70 children from Langa. There are active projects to educate the teachers, provide them with educational tools and to improve the facilities.

Go to Top